Pretensioonide esitamise kord

MAMEAR AS vastutab ostjale müüdud kauba lepingutingimustele mittevastavuse või puuduste eest, mis ilmnevad kuni kahe aasta jooksul, alates kauba üleandmisest ostjale. Juriidilistele isikutele võimaldame 3-kuulist pretensiooni esitamise aega. Ostjal on õigus puuduse ilmnemisel pöörduda hiljemalt kahe kuu jooksul MAMEAR AS’i poole, esitades arve, mille alusel kauba ostu eest tasuti. Teade kauba mittevastavusest tuleb saata MAMEAR AS’i e-posti aadressil info@mamear.ee või helistada telefonil +372 6735530. Juhul kui ostja ei teavita kauba mittevastavusest käesolevas punktis sätestatud tähtaja jooksul, vabaneb MAMEAR AS vastutusest kauba mittevastavuse eest. Kaubal puuduse ilmnemisel palume koheselt lõpetada kauba kasutamine.MAMEAR AS vastutab kauba nõuetele mittevastavuse ja puuduste eest, mis ilmnevad 2 aasta jooksul arvates kauba kasutajale üleandmisest alljärgnevalt: esimese kuue kuu jooksul alates kauba üleandmise hetkest eeldatakse, et kauba mittevastavus oli olemas juba kauba üleandmise hetkel s.o. kauba kvaliteedile vastavuse tõendamiskohustus lasub MAMEAR AS’il. Pärast kuue kuu möödumist kauba üleandmise hetkest lasub kauba kvaliteedile mittevastavuse tõendamiskohustus ostjal. Puudusega kauba parandamise või asendamise lepivad MAMEAR AS ja ostja omavahel kokku. MAMEAR AS ei vastuta ostja süül kaubal tekkinud puuduste eest, mis on tekkinud kauba mittenõuetekohase hoiustamise või kasutamise tulemusena, Kauba nõuetele mittevastavuse või puuduste ilmnemisel palume edastada e-posti aadressile info@mamear.ee pretensiooni, kus on märgitud tellimuse esitaja nimi, kontakttelefon, tellimuse number ja kauba tingimustele mittevastavuse või puuduse täpne kirjeldus. Pretensioon kauba nõuetele mittevastavuse või puuduste avastamise kohta peab olema esitatud kahe kuu jooksul alates kauba nõuetele mittevastavuse puuduse avastamisest. Kõik pretensioonid vaadatakse läbi ja ostjaga võetakse ühendust esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul alates pretensiooni kättesaamisest. Ostjal on õigus nõuda MAMEAR AS’ilt ostuhinna alandamist või lepingu lõpetamist ja kauba eest raha tagasi nõuda, kui MAMEAR AS-il ei ole võimalik kaupa parandada või asendada, kauba parandamine või asendamine ebaõnnestub.

 

Ostja õigus pöörduda tarbijakaebuste komisjoni poole

Kui MAMEAR AS on keeldunud ostja kaebust lahendamast või ostja ei ole nõus MAMEAR AS’i pakutud lahendusega ja leiab, et on rikutud tema õigusi või kahjustatud tema huve, võib ostja esitada kaebuse tarbijakaebuste komisjonile Tarbijakaitseameti kaudu. Ostja võib esitada kaebuse ise või esindaja kaudu. Tarbijakaitse komisjoni andmed on toodud Tarbijakaitseameti kodulehel , Euroopa Liidu liikmesriikides tekkivate probleemide lahendamiseks pöörduda Euroopa Liidu tarbijate nõustamiskeskusesse.

Tarbijakaitseameti juures tegutsev tarbijavaidluste komisjon (Pronksi tn 12 Tallinn 10117, telefon 6201707, info@tarbijakaitseamet.ee). Vaidluste kohtuvälise lahendamise üksuse menetlusreeglitega saab tutvuda veebilehe aadressil www.tarbijakaitseamet.ee.

 

 

Mamear AS klienditeenindus
Avatud E-R 9-17 (GMT +2)  Pääsküla 8 10917 Tallinn eesti
Telefon: (+372) 6735530
E-mail: 
info@mamear.ee
 (vastame 1 tööpäeva jooksul)
Käibemaksu kohuslase number: EE100130113

 

 

 

 

 

Võib olla huvitavad ka need tooted

Viimati vaadatud